Werkwijze

Je kunt je telefonisch, per mail  of contactformulier aanmelden.

Een verwijzing, bijvoorbeeld van een huisarts, is niet nodig. Samen plannen we dan een geschikte datum voor het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek inventariseer – en onderzoek ik welke knelpunten je ervaart en welke veranderingswensen er bij je zijn. Daarbij komen gezin van herkomst, huidige leefsituatie, relaties en gezondheid aan de orde. Soms is een verlengde intake wenselijk om een volledig beeld te krijgen.

Samen met jou stel ik vervolgens een behandelplan op, waarin de hulpvragen, de werkdoelen, het aantal gesprekken en de werkwijze komen te staan.

Gedurende het hulpverleningscontact vindt een voortdurend evalueren en afstemmen plaats, waarbij het opgestelde plan kan worden bijgesteld.
De duur van de hulpverlening hangt af van de aard – en de ernst van de problemen.

Mijn manier van werken kun je eclectisch noemen – ik werk vanuit verschillende methodieken en methoden en kijk daarbij naar de klachten waarmee mensen zich aanmelden en de persoon zelf.
Kenmerkend voor mijn manier van werken: persoonlijk  en gelijkwaardig contact. Ik ben  betrokken, ik zie mogelijkheden en ga uit van je eigen kracht.

Je kunt je online aanmelden en afspraak maken hier of via ons contactformulier dan bellen wij je terug. .

De optie bestaat om na een traject nog een follow-up gesprek te hebben.

Een gesprek duurt gemiddeld 30 minuten online en 60 minuten fysiek.

Nog vragen? stel deze via het contactformulier, ik mail of bel  terug.