Even voorstellen: Bert Roos:

Ik heb gewerkt bij verschillende hulpverleningsinstellingen, zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk, Ziekenhuis, Thuis- daklozen en verslavingsinstelling. Daarnaast leidinggevende en projectleider bij een instelling voor Dak- thuislozen, verslavingszorg en psychiatrie, instelling voor verstandelijk en lichamelijk beperkten. Bij elkaar bijna 30 jaar werkzaam in de hulpverlening.

Naast HBO maatschappelijk werk heb ik verschillende andere post-HBO opleidingen gevolgd, zoals Rationeel Emotieve Therapie, Groepswerk, Bedrijfsmaatschappelijk werk, Medische kennis, Rouw en verliesverwerking. 

Als therapeut ben ik geregistreerd CAT Therapeut